Jāņa Sēta - GPS Sekošana
SEKO.LV
fb

SākumsUzņēmuma auto nodoklis
Piesaki konsultāciju! Pilns likuma teksts

"Dienesta auto nodoklis" jeb "Uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodoklis" sākot no 2011. gada tiks aprēķināts pēc citas metodikas.


Šī lapa satur informāciju par 2010. gada beigās pieņemto Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu. Zemāk ir īsi konspekti no likuma daļām. Pilns likuma teksts ir pieejamas lapas labajā stūrī.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

"Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav maksāts." Citiem vārdiem sakot, gada nodoklis, kuru parasti maksā, izejot CSDD apskati.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

"Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta īpašumā vai turējumā esošu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis." Šim nodoklim tiek noteikta ikmēneša maksa.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa ikmēneša maksa (12. pants)

Šo nodokli jāmaksā par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu:

UVT nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts šā panta pirmajā daļā, ir 30 lati mēnesī.

"Jāņa sētas" SEKO.LV GPS sekošanas sistēmas var palīdzēt uzņēmumiem ietaupīt vairāk par 30Ls mēnesī no nodokļiem vien:

Atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas (14. pants)

Šo UVT nodokli NAV jāmaksā par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām komersants pierāda, kārtojot ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:
  • 1) transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;
  • 2) brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku.
  • (4) Komersants šā panta trešajā daļā minēto uzskaiti kārto, izmantojot šā panta piektajā daļā minēto maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Komersanta pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā) likumā "Par grāmatvedību" noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam.
  • (5) Par maršruta kontroles sistēmu uzskata iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā.


7. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskās deklarēšanas kārtība tiek piemērota no 2011.gada 1.februāra, un 2011.gadā transportlīdzekļa elektroniskā deklarēšana veicama no 1.februāra līdz 28.februārim. Tie komersanti, kas šajā laikā veic transportlīdzekļa tehnisko apskati, elektronisko deklarēšanu izdara pirms tehniskajai apskatei nepieciešamo maksājumu veikšanas.

Ar pilnu likuma tekstu varat iepazīties Latvijas vēstneša publicētajā failā.